مرور رده

دیوارنامه

روایت کشف دشوار یک باگ 

به تازگی تیم فنی دیوار در بررسی‌های خود ایرادی سیستمی را کشف کردند که باعث شده بود برای تعدادی از کاربران‌ پنل‌های کسب‌وکاری که آگهی…

کاربران رکوردشکن دیوار

از میان ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار کاربر آگهی‌گذار در دیوار، فقط یکی از آنها در بازه یک ساله ۱۴۰۱، بیش از ۲۶ هزار آگهی منتشر کرده است. این…