صاحب فرزند سوم شوید، زمین ۲۰۰ متری از دولت بگیرید

0

هیئت دولت در جلسه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین‌نامه اجرایی این قانون را به تصویب رساند. هدف از این ماده، تشویق به فرزندآوری، افزایش تعداد فرزندان در هر خانواده، جلوگیری از پیری جمعیت و حفظ جمعیت جوان کشور است. به همین منظور هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی تبصره این ماده را در خصوص تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به تصویب رساند.

آشنایی با ماده ۴ و تبصره ۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

براساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،‌ به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است:

 یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع، منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، مصوب برای ساکنین در روستاها و شهرهای کمتر از پانصدهزار نفر، پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید. سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می‌شود.

در تبصره ۳ این ماده وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آیین‌نامه موضوع ماده فوق را حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

چه کسانی مشمول آیین‌نامه واگذاری زمین ۲۰۰متری از دولت خواهند شد؟

براساس آیین‌نامه مذکور، خانواده‌هایی مشمول این طرح خواهند شد که فرزند سوم یا بیشتر آنها پس از تصویب این قانون متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا باشند.

از طرفی این آیین‌نامه مشمول خانوارهایی است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۵/۲ درصد نباشد. این نرخ نیز براساس سرشماری نفوس و مسکن و با اعلام مرکز آمار ایران قابل بررسی است.

وظایف دولت در اجرای آیین‌نامه فرزند سوم

دولت که نماینده آن در اجرای این طرح وزارت راه و شهرسازی است، موظف است یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع به خانوارهای دارای فرزند سوم و بیشتر واگذار نماید. زمین‌های ارائه شده باید مطابق با ضوابط حد نصاب تفکیک براساس طرح‌های هادی روستایی یا طرح‌های جامع شهری مصوب، یا واحد مسکونی برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت واگذار شود.

همچنین زمین یا واحد مسکونی این آیین‌نامه به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر واگذار می‌شود و سند مالکیت حداکثر یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط به نام ایشان منتقل خواهد ‌شد. البته در صورت فوت هر یک از پدر و مادر، مالکیت زمین یا واحد مسکونی بر اساس قانون ارث به ورثه متوفی تعلق می‌گیرد.

اولویت با خانوارهای دارای فرم (ج) سبز است

اولویت واگذاری زمین‌های ۲۰۰ متری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است. برای سایر متقاضیان نیز، با توجه به به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی مشروط به اینکه شهر یا شهرستان یا شهرک موردنظر بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نداشته باشد، تامین خواهد شد.

در این صورت انتخاب زمین از طریق پدرو در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین خواهد شد.


***

اخبار و مطالب بازار املاک را بخوانید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.